Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contact | Autentificare
 
HOME DESPRE STEPS PARTENERI ACHIZITII CONTACT
RO | EN
Home > DESPRE STEPS > Proiect

Proiect

Pentru a se putea adapta la mediul economic complex, un IMM are nevoie de dezvoltarea unui management antreprenorial, crearea unor capacități de afaceri inovative și infuzie de bune practici transnațioanale. Majoritatea întreprinzătorilor și a fondatorilor de afaceri în România nu au experiență anterioară în posturi de conducere sau în profesii tehnice. Doar 1,3% dintre întreprinzători au experiență managerială anterioară, iar 8,4% au experiență în domenii tehnice. Mai mult de jumatate dintre ei (52,9%) au fost muncitori necalificați înainte de a începe să-și conducă propria afacere. Se remarcă necesitatea dezvoltării unor programe de antreprenoriat prin intermediul cărora viitorii antreprenori din România își pot îmbunătăți abilitățile în vederea derulării optime a unei afaceri. O cercetare la nivel global pentru anul 2008 care monitoriza antreprenoriatul dezvăluie lipsa clară a unor activități de instruire în lansarea unei afaceri, atât în timpul școlii, cât și după școală. România se clasează pe locul 14 din 16, în urma unor țări ca Peru, Macedonia sau Ungaria (10.1% pentru țara noastră, față de media categoriei din care face parte România, care este de 23,6%). 

Proiectul STEPS, implementat în perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare ale țării, își propune să intervină asupra următoarelor puncte slabe ale mediului IMM din România:

  • Cultură antreprenorială și spirit antreprenorial limitate. Potrivit unui studiu publicat de GERC, în România numai 1,3% din populația între 18 și 64 ani a pornit o afacere în ultimii 3,5 ani.
  • Nivelul scăzut și slab calitativ al participării adulților la educație și formare profesională continuă. Nivelul de cuprindere în activități de formare profesională și oportunitățile de formare se mențin la niveluri mult scazute în România comparativ cu media UE-15, dupa cum urmează: indicatorul de oportunități de formare profesională continuă se situează la 12% (comparativ cu 31% în UE-15), nr. angajaților incluși în programe de formare profesională continuă în ultimele 12 luni se situează la 17% (comparativ cu 34%) și, în general, categoriile ocupaționale cele mai calificate sunt cel mai des supuse specializării
  • Formare profesională continuă inadecvată în mediul rural
  • Inexistența unei capacități de adaptare permanentă a IMM la modificările din mediul economic și social, de natură să asigure supraviețuirea și dezvoltarea afacerilor existente. Numărul IMM din România este semnificativ mai mic față de UE, iar IMM existente sunt deosebit de sensibile la șocurile pietei. Rata de dispariție a IMM este cuprinsă între 6-8% anual, în funcție de domeniul de activitate.

Grupul țintă al proiectului este format din manageri/administratori ai agenților economici, în special IMM, persoane dezocupate (șomeri, tineri absolvenți de studii superioare sau liceale) sau persoane care au un loc de muncă dar doresc ocuparea pe cont propriu, toți aceștia având în vedere implementarea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente.

Printre beneficiile estimate ale proiectului STEPS se numără:
- creșterea numărului de participanți la cursurile pentru dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale, a numărului de ore de pregătire și, implicit, la o specializare superioară a întreprinzătorilor respectivi, ducând la derularea optimă a unei afaceri;
- creșterea numărului de persoane informate asupra componentelor culturii antreprenoriale și a oportunităților de dezvoltare, ceea ce duce la dezvoltarea spiritului antreprenorial în România;
- creșterea capacității de adaptare permanentă a antreprenorilor la modificările din mediul economic și social, de natură să asigure supraviețuirea și dezvoltarea afacerilor existente;
- creșterea ratei generale de ocupare prin susținerea ocupării pe cont propriu și a creării de noi locuri de muncă prin deschiderea unor IMM-uri;
- crearea unui mediu propice pentru IMM-uri, acoperindu-se necesitatea creării de noi firme inovative și creative prin consilierea și asistența furnizate pentru operaționalizarea inițiativelor de afaceri.

Conținutul acestui site este proprietatea Institutului Român de Cercetări Economico-Sociale și Sondaje-IRECSON și este protejat de legea copyright-ului și alte legi privind protecția proprietății intelectuale. Este interzisă copierea, descărcarea, printarea, publicarea, afișarea, procesarea, distribuirea, transferarea, traducerea, adăugarea, actualizarea, compilarea, adaptarea sau transformarea în orice formă a conținutului site-ului fără obținerea prealabilă a acordului scris din partea IRECSON.