Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contact | Autentificare
 
HOME DESPRE STEPS PARTENERI ACHIZITII CONTACT
RO | EN
Home > DESPRE STEPS

DESPRE STEPS

Stimulează antreprenorul din tine
STEPS te îndrumă

Angajat la stat ori la privat, sau stăpânul propriului destin profesional, cu riscurile, dar și avantajele care decurg din acest statut?
Este întrebarea pe care mulți dintre noi și-o pun astăzi, confruntați fiind cu volatilitatea ridicată a pieței muncii, cu lipsa ofertelor de locuri de muncă din economie, cu absența unei perspective certe privind posibilitatea construirii și consolidării unei cariere profesionale pe măsura pregătirii și aspirațiilor. Fie că sunteți proaspăt ieșit de pe băncile facultății, vă aflați într-un moment de răscruce în profesia aleasă, aveți deja propria afacere sau căutați un nou drum în carieră, sunteți zi de zi, conștient sau nu, antreprenorul propriului destin profesional. Aveți cu siguranță viziunea a ceea ce doriți să obțineți în viața profesională și personală, vă fixați obiective, luați decizii și implementați strategii, evaluand rezultatele eforturilor depuse. Sunteți așadar antreprenori.
 
Programul de formare profesională „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România - STEPS“ vine în întâmpinarea vocației antreprenoriale cu o ofertă completă de seminarii de informare, cursuri și consultanță în domeniul afacerilor, cu know-how din Marea Britanie, menită să furnizeze instrumentele și cunoștințele necesare stimulării spiritului antreprenorial și punerii cu succes în practică a ideilor dumneavoastră de afaceri. 
 
Ai carte, ai parte ... de profit
STEPS te învață cum
 
Peste 52% dintre români doresc să inițieze propria afacere, arată un recent Eurobarometru de Opinie Publică al Comisiei Europene. Principalele motive sunt dorința de independență personală și satisfacția muncii pentru propria persoană (55% dintre cei ce vor să fie antreprenori), flexibilitatea programului de lucru (30%) și anticiparea unor venituri mai mari decât cele obținute în calitate de salariat (39%).
Ce șanse reale de reușită au toți acești oameni? Surprinzător de mari, dacă ne gândim la percepția publică negativă privind inițiativa privată, percepție cauzată de bombardamentul mediatic zilnic cu informații descurajante privind falimentele și disponibilizările din economie. O spune Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, al cărui raport anual, realizat pe baza interviurilor cu antreprenori, coroborate cu date statistice, arată că în perioada (de criză) cuprinsă între finele anului 2008 și primul trimestru din 2010, falimentele în rândul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) au înregistrat o rată neașteptat de redusă (circa 27,9%), în timp ce 49,71% dintre întreprinderile private mici și mijlocii au reușit reziste reducându-și activitatea, 20,89% s-au menținut la nivelul de dinaintea izbucnirii crizei, iar 7,32% și-au dezvoltat operațiunile de piață. Un calcul sumar arată, așadar, că majoritatea IMM-urilor a rezistat declinului, demonstrând astfel că se poate face business privat viabil în România, la fel ca în oricare altă țară a Uniunii Europene.
Cum? Aici intervin ingeniozitatea, adaptabilitatea la cerințele pieței și pregătirea profesională a celor ce sunt sau doresc să devină antreprenori. Experții Centrului European pentru Dezvoltare și Training Vocațional arată că întreprinderile mici și mijlocii care fac față cu succes turbulențelor economice sunt cele conduse de persoane cu studii în domeniul antreprenorial. Astfel, la scara Uniunii Europene peste 80% dintre firmele supraviețuitoare crizei fac parte din această categorie. La scară națională, situația este oarecum similară, în sensul că cele mai multe falimente (73%) au avut loc în rândurile întreprinderilor mici și mijlocii conduse de manageri fără know-how antreprenorial. Toate acestea demonstrează clar că vremea afacerilor “după ureche” a trecut și că pe măsură ce intrăm în normalitatea unei economii de piață funcționale, succesul aparține celor ce au acces la informații și, mai important, sunt capabili să le trieze în funcție de valoare și importanță, să le descifreze și să le integreze în viziunea de business personală.
 
Formarea și perfecționarea acestor abilități valoroase este ceea ce programul „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România“ își propune să facă pentru cei ce doresc să fie sau sunt deja mici antreprenori. Beneficiind de finanțare din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3  „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiectul se adresează persoanelor care doresc să înceapă o activitate independentă sau să inițieze o afacere, indiferent de statutul lor actual (angajați, șomeri, studenți), precum și  întreprinzătorilor privați care urmăresc să își îmbunătățească competențele antreprenoriale și manageriale în vederea adaptării cu succes și costuri minime la transformările impuse mediului de afaceri autohton de criza economico-financiară. Pe parcursul celor trei ani de derulare a proiectului, specialiștii formatori în antreprenoriat ai Institutului Român de Cercetări Economico – Sociale și Sondaje (IRECSON) , ei înșiși întreprinzători privați, în parteneriat cu compania britanică de servicii de consultanță în afaceri MSK Global Training, vor contribui la dezvoltarea competențelor manageriale ale unui număr de minim 960 de întreprinzători, prin programe de specializare adaptate publicului țintă, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale țării. Totodată, vor fi organizate seminarii destinate promovării culturii antreprenoriale și oportunităților de dezvoltare a afacerilor, iar experții  din cadrul programului vor furniza peste 672 de ore de consiliere și asistență persoanelor cu spirit antreprenorial care doresc să dezvolte idei de business. Accesul cursanților la programele de formare din cadrul proiectului este gratuit.

Conținutul acestui site este proprietatea Institutului Român de Cercetări Economico-Sociale și Sondaje-IRECSON și este protejat de legea copyright-ului și alte legi privind protecția proprietății intelectuale. Este interzisă copierea, descărcarea, printarea, publicarea, afișarea, procesarea, distribuirea, transferarea, traducerea, adăugarea, actualizarea, compilarea, adaptarea sau transformarea în orice formă a conținutului site-ului fără obținerea prealabilă a acordului scris din partea IRECSON.