Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contact | Autentificare
 
HOME DESPRE STEPS PARTENERI ACHIZITII CONTACT
RO | EN
Home > PARTENERI > IRECSON

IRECSON

Fondat în anul 1991, Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale și Sondaje – IRECSON s-a impus în peisajul socio-economic autohton ca unul dintre cele mai prestigioase și active centre specializate în consultanță de afaceri și formare profesională, studiul pieței și cercetare statistică. Institutul IRECSON desfășoară activități economice, sociale și de consultanță în domenii prioritare ale economiei de piață, cum sunt: formare profesională continuă; planuri de afaceri și proiecte de dezvoltare; statistică, cercetări de marketing și sondaje de opinie; consultanță profesională și evaluarea resurselor umane; recrutare și plasare de personal; audit, studii de fezabilitate și evaluare; servicii de turism.

Activitățile institutului se desfășoară pe trei direcții: cercetare, formare profesională continuă și consultanță. Prin activitățile proprii de cercetare IRECSON operează în domeniile științelor sociale și comportamentale și ale ingineriei și științelor aplicative, reușind să asigure întreprinderilor mici și mijlocii, structurilor administrației centrale și locale, precum și unor organisme internaționale de renume, elementele necesare fundamentării studiilor, analizelor și proiectelor proprii. Dintre activitățile de cercetare derulate menționăm proiectele de cercetare ai căror beneficiari au fost  Banca Mondială, Oficiul de Statistică al Comisiei Europene (Eurostat), Directoratul General pentru Economie și Finanțe din cadrul Comisiei Europene, Institutul Național de Statistică (INS), Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS).  

În domeniul formării profesionale a resurselor umane, obiectivul central al Institutului IRECSON este de a pregăti profesioniști de excepție, care să eficientizeze activitatea în companiile unde activează, luând decizii dintre cele mai bune și adoptând strategii optime într-un mediu concurențial, precum și creșterea gradului de calificare în vederea îmbunătățirii randamentului muncii în economia românească, inferior la momentul actual comparativ cu randamentele din țările Uniunii Europene. În acest context, Programele de consultanță profesională derulate de IRECSON au ca obiectiv reconversia forței de muncă și formarea continuă. În calitate de promotor recunoscut al educației, institutul asigură cursanților săi prin Centrele de Formare Profesională Continuă din țară, ce acoperă toate cele 8 regiuni de dezvoltare, un sistem eficient de pregătire bazat pe: programe de pregătire în profesii noi, precum și programe de calificare în diverse meserii; lectori profesioniști în practica și teoria domeniilor de specialitate; metode noi de predare (metode interactive, simulări, studii de caz); manuale și suporturi de curs moderne conforme standardelor internaționale de pregătire în profesiile respective; modalități noi de testare, examinare (inclusiv psihologică) și atestare conform cerințelor actuale ale Standardelor Ocupaționale; bază materială de înaltă ținută pentru susținerea cursurilor în cele mai bune conditii; consiliere profesională la începutul și sfârșitul cursului. IRECSON oferă programe de calificare și formare în profesiile cele mai solicitate pe piața actuală a forței de muncă, programe de calificare/perfecționare acreditate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Deasemeni, IRECSON este acreditat de Ministerul Turismului să ofere calificări și specializări în profesii căutate de angajatorii din domeniul turismului.
Lectorii Institutului IRECSON sunt profesioniști în domeniul în care activează, au experiență bogată și solide cunoștințe teoretice, sunt dinamici și flexibili.

În domeniul consultanței în afaceri, evaluări și studii de fezabilitate, oferta de servicii a IRECSON este vastă: analize diagnostic, evaluări prin metode patrimoniale și metode bazate pe venituri; elaborarea studiilor de fezabilitate și restructurare; expertizarea studiilor de fezabilitate și planurilor de afaceri; evaluarea activelor și întreprinderilor; evaluarea activelor necorporale (intangibile): GOODWILL, fond comercial, proprietăți intelectuale, dreptului de credit bail-leasing, etc; evaluarea pentru lichidare a activelor și societăților; determinarea altor categorii de valori în afara valorii de piață; evaluarea pentru garantarea creditelor, ipotecilor și gajurilor; evaluarea riscurilor de creditare pe baza studiilor de piață complementare și a caracteristicilor administrative și financiare ale solicitantului.
 
Tel: +4021 3132092
Fax: +4021 3156263
e-mail: office@irecson.ro
Website: http://www.irecson.ro

Conținutul acestui site este proprietatea Institutului Român de Cercetări Economico-Sociale și Sondaje-IRECSON și este protejat de legea copyright-ului și alte legi privind protecția proprietății intelectuale. Este interzisă copierea, descărcarea, printarea, publicarea, afișarea, procesarea, distribuirea, transferarea, traducerea, adăugarea, actualizarea, compilarea, adaptarea sau transformarea în orice formă a conținutului site-ului fără obținerea prealabilă a acordului scris din partea IRECSON.